cắt giảm nợ công
WB: Chính phủ đạt thành tích ‘chưa từng có tiền lệ’ về cắt giảm nợ công
2021-03-30 13:12:26
Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đã đạt được ba thành tựu nổi bật, đó là tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh, cải cách hành chính; quản lý kinh tế...
Đọc nhiều