cắt điện nước
Tạo điều kiện cho dân có nhà ở hợp pháp, thay vì cắt điện nước
2020-06-14 06:42:28
Nguyên nhân dẫn đến vi phạm xây dựng tràn lan đã được nhận diện, bên cạnh chấn chỉnh trật tự kỷ cương, cần giải pháp căn cơ là hãy tạo điều kiện cho...
Đọc nhiều