Capitol Hill
Giải mã các lá cờ trong ngày lịch sử ở Capitol Hill
2021-01-09 05:52:48
Nhiều người trong đám đông xông vào Điện Capitol Hoa Kỳ ngày hôm qua đã được trang bị một vũ khí di động mạnh mẽ: lá cờ. Có các biểu ngữ bầu cử lớn,...
Đọc nhiều