cáp treo
Tranh cãi tại sao Hà Nội không làm cáp treo giá bằng 1/10 đường sắt đô thị?
2021-11-17 10:08:46
Tranh cãi nổ ra khi một số chuyên gia đưa đề xuất xây dựng cáp treo giảm ùn tắc ở nội đô Hà Nội với giá chỉ bằng 1/10 so với đường sắt trên cao, nhiều...
Đọc nhiều