cấp phép vaccine
Chính phủ dự thảo Nghị quyết cho cấp phép vắc xin đang thử nghiệm lâm sàng có điều kiện
2021-08-07 09:17:52
Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 cho phép cấp phép lưu hành có điều kiện với vắc xin Covid-19 trong nước đang thử nghiệm lâm...
Đọc nhiều