cấp phép khẩn cấp
Nanogen báo cáo mong Bộ Y tế cấp phép khẩn cấp vắc xin NanoCovax
2021-08-05 22:14:46
Ước hiệu quả bảo vệ khỏi Covid-19 của vắc xin NanoCovax là hơn 90%, chiều 5.8, Công ty Nanogen có báo cáo hỏa tốc mong Bộ Y tế, hội đồng đạo đức xem xét để...
Xem xét cấp phép khẩn cấp vắc xin Covid-19 ‘Made in Vietnam’ Nanocovax
2021-08-04 14:35:04
Bộ Y tế đang xem xét tiến tới cấp phép khẩn cấp cho vắc xin Covid-19 Nanocovax. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này. Bộ Y tế xem xét tiến...
Đọc nhiều