cấp phép cho người nước ngoài nhập cảnh
3.000 người nước ngoài được cấp phép vào TP HCM
2020-07-02 19:59:00
Khoảng 3.000 lao động là chuyên gia, nhân sự cao cấp, nhà đầu tư, quản lý, kỹ sư… được cấp phép nhập cảnh TP HCM để giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất. Ngày...
Đọc nhiều