cấp căn cước công dân
Dừng cấp căn cước công dân mã vạch, chứng minh nhân dân
2021-01-26 06:08:25
Công an các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương dừng tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân mã vạch và chứng minh nhân dân 9 số để ưu tiên chuẩn bị cấp...
Đọc nhiều