cao tốc Huế – Đà Nẵng
Cao tốc La Sơn – Túy Loan nối Huế và Đà Nẵng chuẩn bị thông xe vào quý 2
2021-03-10 11:45:44
Cao tốc La Sơn – Túy Loan (Thừa Thiên Huế – Đà Nẵng) đang được nghiệm thu để thông xe vào cuối quý 2. Dự án này nằm trong quy hoạch tuyến đường bộ cao tốc...
Đọc nhiều