Cao Thị Hòa An
Phú Yên bầu lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
2021-06-15 18:16:38
HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026) họp kỳ đầu tiên và bầu các chức danh chủ chốt của tổ chức HĐND và UBND tỉnh khóa mới. Ông Phạm Đại Dương...
Đọc nhiều