cánh tay
Nam sinh Bách khoa sáng chế cánh tay điều khiển bằng suy nghĩ giúp người khuyết tật
2020-07-05 20:40:26
Có anh họ bị tai nạn lao động mất đi một cánh tay phải, Tài cùng nhóm bạn quyết tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ “đọc sóng não” để điều khiển...
Đọc nhiều