Cảnh sát gốc Việt
Cảnh sát gốc Việt tham gia bạo loạn Đồi Capitol
2021-01-14 19:34:00
Tam Dinh Pham, cảnh sát gốc Việt ở Houston, bị đình chỉ công tác sau khi cùng đám đông ủng hộ Trump xâm nhập nhà quốc hội Mỹ tuần trước. Cảnh sát trưởng...
Đọc nhiều