Cảnh sát cơ động diễn tập
Bộ Công an đề xuất CSCĐ mang vũ khí để ngăn chặn khủng bố trên máy bay
2021-10-21 20:53:48
Dự thảo Luật cảnh sát cơ động đề xuất, cảnh sát cơ động được mang vũ khí theo người vào cảng hàng không và lên tàu bay dân sự trong các trường hợp chống...
Đọc nhiều