Cảnh Sảng
Ông Cảnh Sảng rời vị trí phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc
2020-06-05 22:17:34
Người phát ngôn thứ 30 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chính thức tuyên bố rời vị trí này sau 4 năm làm việc với nhiều cuộc họp báo gây sóng gió. Người phát...
Đọc nhiều