cản trở người thi hành công vụ
Đình chỉ kinh doanh với quán phở ngăn cán bộ y tế phun khử trùng
2021-02-01 12:17:43
Cơ quan chức năng xử phạt 15 triệu đồng và đình chỉ kinh doanh cho đến khi có thông báo được phép mở cửa trở lại đối với quán phở để đông người vào...
Đọc nhiều