cản trở
Chồng không cho vợ đi làm bị phạt bao nhiêu tiền?
2021-12-31 05:18:24
Hành vi cản trở hoặc không cho thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì lý do giới tính...
Đọc nhiều