can thiệp ECMO
Có 26 bệnh nhân COVID-19 nguy kịch, 4 trường hợp can thiệp ECMO
2021-05-29 07:21:52
Trong gần 3.700 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị có 178 trường hợp tiên lượng nặng và rất nặng. Đặc biệt có 26 người phải thở máy xâm nhập, điều trị tích...
Đọc nhiều