cận nghèo
Nhà lầu xe hơi vẫn cận nghèo: Cán bộ tư túi đâu phải do lương thấp
2020-06-08 08:39:57
Đội ngũ thừa hành công vụ phải là nhóm tuân thủ chính sách, pháp luật nghiêm minh nhất, công tâm nhất. Thạc sĩ Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách...
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị xử lý việc trục lợi hộ nghèo
2020-05-20 15:09:05
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, tổ chức đưa đối tượng không đủ điều kiện vào danh sách hộ nghèo để trục lợi chính sách của...
Đọc nhiều