cận nghèo
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị xử lý việc trục lợi hộ nghèo
2020-05-20 15:09:05
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, tổ chức đưa đối tượng không đủ điều kiện vào danh sách hộ nghèo để trục lợi chính sách của...
Đọc nhiều