cán bộ trẻ
Chú trọng lựa chọn cán bộ trẻ có tài trong nhân sự đại hội, tại sao không?
Hải Anh - 2020-09-30 18:03:13
Trong Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rằng, phấn đấu làm thế nào để tăng...
Đọc nhiều