cán bộ lãnh đạo
Vingroup, Thaco dạy ta cách chiêu mộ người tài thế nào?
2021-12-04 18:43:13
Phải thừa nhận quy định bổ nhiệm cán bộ doanh nghiệp nhà nước theo quy hoạch và cơ chế hành chính xin cho để lựa chọn lãnh đạo trong doanh nghiệp nhà nước...
Cán bộ hư hỏng sẽ khiến gia đình tan nát, ảnh hưởng xấu cho xã hội
2021-07-01 11:27:48
Là cán bộ, đảng viên thì không được có quan hệ bất chính, không được dung túng vợ con để làm những việc sai trái. Nếu bản thân hư hỏng thì không những...
Đọc nhiều