cán bộ kê khai tài sản
Cán bộ phải kê khai tài sản theo quy định mới trước 31/3
2021-02-27 17:27:37
Các cơ quan phải hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu trước ngày 31/3, theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. Ngày 27/2, đại diện Thanh tra Chính phủ...
Đọc nhiều