Cán bộ đi nước ngoài
Một thanh tra viên chính thuộc Thanh tra Chính phủ đi nước ngoài 27 lần không xin phép
2021-05-31 16:43:32
Kết luận của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Thanh tra Chính phủ xác định bà Lê Hồng Sâm, thanh tra viên chính, 27 lần đi nước ngoài nhưng không báo cáo. Đáng chú ý,...
Đọc nhiều