cán bộ biến chất
Ông Nguyễn Đức Chung mất tất cả vì sa vào chủ nghĩa cá nhân
2021-08-17 08:24:42
Ông Nguyễn Đức Chung đã đi theo vết xe đổ của một số cán bộ Trung ương biến chất khi sa vào chủ nghĩa cá nhân dẫn đến thân bại, danh liệt. Cuối tuần qua,...
Đọc nhiều