cấm xe thô sơ
Đề xuất cấm xe thô sơ ở TP HCM sau năm 2025
2021-02-24 15:50:05
Sở Giao thông Vận tải đề xuất lập vành đai giới hạn xe cơ giới 3 bánh và thô sơ 3-4 bánh chạy vào nội đô TP HCM, tiến đến cấm toàn bộ loại xe này sau năm...
Đọc nhiều