cam kết của doanh nhân
Cam kết của các doanh nhân nếu tham gia nghị trường Quốc hội
2021-05-16 07:40:12
Nhiều ứng viên doanh nhân ứng cử đại biểu Quốc hội từng có kinh nghiệm tham gia nghị trường. Họ cam kết thúc đẩy chính sách phát triển doanh nghiệp, môi trường...
Đọc nhiều