cải cách sách giáo khoa
“Bình luận” cải cách giáo dục mà đầu óc thô thiển
LS Lê - 2021-11-03 11:27:13
Sách giáo khoa là loại sách dùng để cung cấp kiến thức, được sử dụng rộng rãi trên hệ thống trường học toàn quốc. Sách phải được trình bày sao cho phù...
Về “sách giáo khoa kém chất lượng” và quan điểm dứt khoát của Thủ tướng
2020-10-16 10:07:44
Tại buổi tiếp xúc với cử tri Hải Phòng, cử tri Đỗ Thế Hùng đã nói về vấn đề sách giáo khoa, nhất là sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ...
Đọc nhiều