cải cách kinh tế
Cải cách không còn là một lựa chọn, mà là sự bắt buộc
2013-04-26 05:31:20
Cải cách không còn là một lựa chọn nữa, mà là sự bắt buộc. Quan điểm, quy mô và mức độ cải cách cuối cùng vẫn phụ thuộc vào việc dàn lãnh đạo có thể...
Dàn lãnh đạo Trung Quốc cải cách kinh tế thế nào?
2013-04-25 08:57:47
Cuộc chuyển giao lãnh đạo tại Trung Quốc đã hoàn tất, đất nước này – và cả nền kinh tế thế giới – đang băn khoăn một câu hỏi: Liệu dàn lãnh đạo mới...
Triều Tiên cải cách kinh tế theo mô hình của Việt Nam?
2013-01-22 22:48:58
Từ cuối năm 2012, CHDCND Triều Tiên đã áp dụng thí điểm “cơ chế quản lý kinh tế mới” tại một số nhà máy nhưng các đơn vị này đang hết sức khó khăn...
Đọc nhiều