cải cách cơ chế kinh doanh
Ông Vương Đình Huệ sẽ vượt lên thách thức và thay đổi Quốc hội khóa mới
Đặng Trường - 2021-04-15 13:46:56
Dù muốn hay không thì Quốc hội khóa mới cũng sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức và áp lực. Ông Vương Đình Huệ với lời hứa “vì mục tiêu tối thượng...
Đọc nhiều