cách mạng nga
Nhớ về Cách mạng Tháng Mười Nga, trân trọng di sản văn hóa Xô – Viết nhân văn
2020-11-07 21:47:30
Kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, những hồi ức xúc động về thời khắc lịch sử hào hùng, trong đó có những bài ca Xô Viết một thời lại vang lên. Nhớ...
Đọc nhiều