Cách ly tại khách sạn Hà Nội
Đừng lấy “công an phí” để trục lợi!
Đăng Huy - 2021-05-11 15:40:34
Kinh koanh không minh bạch về giá trong lúc đồng bào đang gặp khó khăn là điều khó chấp nhận. Đằng này, chủ nhân khách sạn Top Hotel Hữu Nghị (khách sạn Hữu...
Đọc nhiều