cách ly tại doanh trại
Người cách ly tại doanh trại sẽ tự trả tiền ăn
Trần Anh - 2021-02-09 21:52:22
Người Việt Nam cách ly tập trung tại doanh trại quân đội tự chi trả tiền ăn 80.000 đồng mỗi ngày; nhà nước chi trả phí đưa đón, xét nghiệm và sinh hoạt. Ngày...
Đọc nhiều