cách ly Đà Nẵng
Lời than thở ích kỷ của cô gái F1 bị cách ly
Thu An - 2020-08-01 20:55:41
Trong khi cả hệ thống chính trị và người dân đang gồng mình chống dịch thì vẫn còn những con người ích kỷ như một cô gái ở Đà Nẵng. Cô gái này bị cách...
Đọc nhiều