các biện pháp chống dịch
Vạch trần thủ đoạn “mượn gió bẻ măng” trong công tác phòng chống dịch bệnh
Đinh Thảo - 2021-10-20 20:04:55
Dịch bệnh rất đáng sợ nhưng nguy hiểm hơn, có những kẻ luôn sẵn sàng lợi dụng khó khăn, mất mát của người dân để “thêm dầu vào lửa”, “mượn gió...
Đọc nhiều