ca tử vong thứ 48
Ca tử vong thứ 48 liên quan đến COVID-19 là nam bệnh nhân 76 tuổi ở Lạng Sơn
2021-06-01 19:31:50
Tối 1/6, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông tin về ca tử vong thứ 48 liên quan đến COVID-19 ở nước ta là bệnh nhân...
Đọc nhiều