Ca sĩ Khánh ly
Danh ca Khánh ly: Đừng đánh mất nụ cười
Khánh ly - 2020-08-16 21:24:23
Tôi đã định về Việt Nam một lần thôi, “để nhìn cho biết”. Đi xuyên đất nước một lần, thăm tất cả, thế là đủ. Dầu mình không bao giờ trở lại nữa...
Đọc nhiều