ca nhiễm biến chủng
Ca nhiễm biến chủng nCoV không có khả năng lây cộng đồng
2021-01-03 08:22:59
Chuyên gia dịch tễ Trần Đắc Phu cho rằng “bệnh nhân 1435” nhiễm chủng nCoV biến thể là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay, nên không có khả năng lây...
Đọc nhiều