ca mổ tách song sinh
Chuyện Cố Thủ tướng đưa bác sỹ Trần Đông A từ trại giam về bệnh viện Nhi Đồng 2
2020-07-21 16:00:57
Giáo sư, bác sỹ Trần Đông A trước năm 1975 từng là Thiếu tá quân y tiểu đoàn biệt kích dù quân đội VNCH. Sau khi miền nam được giải phóng, ông bị bắt đi cải...
Đọc nhiều