ca mắc Covid-19 trong cộng đồng
Thêm 3 ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng tại Quảng Ninh
2021-02-09 07:00:52
Tính từ 18 giờ ngày 8/2 đến 6 giờ ngày 9/2, cả nước ghi nhận thêm 3 ca mắc mới, BN2051-BN2053, là các ca cộng đồng có địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh...
Đọc nhiều