CA Long An
Thành phố Hồ Chí Minh – tỉnh Long An: Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự địa bàn giáp ranh
2020-05-24 15:05:26
Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Long An vừa ký kết Kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh trật tự địa bàn giáp ranh. Hai đơn vị ký kết Kế hoạch...
Đọc nhiều