ca khúc trước năm 1975
Bỏ cấp phép ca khúc trước 1975: Không có nghĩa hát thoải mái
2020-12-23 14:10:54
Nghị định số 144 quy định các hoạt động nghệ thuật biểu diễn có nhiều quy định mới cởi mở như bỏ cấp phép ca khúc trước 1975, tuy nhiên cắt giảm thủ...
Bỏ cấp phép phổ biến ca khúc trước 1975
2020-12-17 21:07:43
Chính phủ bỏ quy định cấp phép tác phẩm âm nhạc, sân khấu sáng tác trước năm 1975 ở miền Nam và sáng tác của người Việt Nam ở nước ngoài. Chiều 17/12, ông...
Đọc nhiều