CA Hà Nội
Phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
2020-08-13 11:23:29
Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư, Thượng tướng Lê Khả Phiêu, ngày 13/8, Công an TP. Hà Nội thông...
Đọc nhiều