Ca bệnh Hà Nam
TP.HCM cách ly tập trung người từ một số nơi đến, đó là nơi nào?
2021-05-02 06:15:55
Những người đến từ các địa phương đang thực hiện phong tỏa ở Hà Nam và Hưng Yên khi đến TP.HCM phải cách ly tập trung và xét nghiệm theo quy định trong vòng...
Đọc nhiều