ca bệnh 428
Đà Nẵng còn đang chiến đấu: Đừng sợ hãi, hãy bình tĩnh 
Văn Dân - 2020-07-31 16:49:33
Phải nói hôm nay là một ngày “kỷ lục” buồn không chỉ với Đà Nẵng. Mặc dù đã dự đoán rằng Đà Nẵng sẽ có thêm nhiều người nhiễm, nhưng thực sự nhiều...
Đọc nhiều