bùng phát dịch Covid
Vì tổ chức sớm lễ hội này một năm, Ấn Độ đã phải trả giá
2021-04-25 10:05:49
Làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới đang lan rộng khắp Ấn Độ. Các chuyên gia đổ lỗi cho các sự kiện tôn giáo lớn, nơi mọi người phớt lờ đeo khẩu trang phòng...
Đọc nhiều