bún chửi
Cái gì cũng ngon, chỉ phục vụ là… dở
2021-01-10 05:37:58
Có nhiều người cùng nhận xét, qua đèo Hải Vân, càng đi ra thì dịch vụ càng kém. Tư tưởng “mậu dịch viên” thời bao cấp có vẻ vẫn còn hiển hiện đâu đó...
Đọc nhiều