Bùi Trường Giang
Kỷ luật Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang
2021-05-14 20:44:43
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật với hình thức khiển trách ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo trung ương vì vi phạm quy định về đạo đức. Từ...
Đọc nhiều