Bùi Ngọc Toàn
Đồng Nai xóa tên một đại biểu ra khỏi danh sách ứng cử HĐND xã Hố Nai 3
2021-05-22 11:26:28
Sau khi bị Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp do liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả, ứng viên Bùi Ngọc Toàn, chủ Trạm xăng dầu 233 đã bị xóa tên khỏi...
Đọc nhiều