Bức tường Berlin
Vì sao Bức tường Berlin được xây dựng ở Đức năm Tân Sửu 1961?
2021-02-10 15:55:30
Ngày 13/8/1961, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Đức (GDR hay Đông Đức) bắt đầu xây dựng Bức tường Berlin. Mục đích chính của công trình này nhằm ngăn cách phần...
Đọc nhiều