bức tử
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm tra vụ “bức tử hồ Đại Lải”
2020-07-25 10:13:03
Sau khi Báo chí phản ánh sự việc bức tử hồ Đại Lải, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 5740/VPCP-NN do ông Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm ký ngày 14-7-2020...
Đọc nhiều