bức phù điêu
Tượng đài 48 tỷ ở huyện nghèo có nhiều chi tiết sai lịch sử
2020-07-07 15:07:21
Tượng đài Vĩnh Thạnh khắc họa cảnh người dân Ba Na cầm súng, vác rìu khởi nghĩa không đúng lịch sử. Chủ đầu tư cam kết sẽ chỉnh sửa bức phù điêu này. Nhiều...
Đọc nhiều